Ahat plavi (varijetet kvarca)
SiO2

Nalazište:
Brazil, Meksiko, Njemačka, USA, Hrvatska oko Lepoglave

Boja: Plavi, proziran i poluproziran

Osnovni podaci: Kristalizira u trigonskom sustavu, magmatskog je postanka.
Ne kala se i ima školjkast i iverast lom. Na plohama je staklastog, a na prijelomima masnog sjaja.
Ima bijeli ogreb. Tvrdoće je 7 . Ne otapa se u kiselinama.
Kriptokristalasti je varijetet kvarca, spada u kalcedone.

Ostali podaci: Ahat spada u grupu kalcedona (kriptokristalasti varijetet kvarca).
Brusi se u formu kabašona i kuglica i gema. Izrazito je dekorativan, pa se od njega izrađuju različiti ukrasni predmeti. Ime je dobio po rijeci Achates u Siciliji.

Alternativa Plavi ahat

(nema znanstvenih dokaza): Ahat djeluje umirujuće na osobu koja ga nosi. Stvara sklad u organizmu, štiti od negativnih zračenja. Ahat štiti djecu i djeluje na njih umirujuće.
Posebno je koristan na grlenoj čakri.
Plavi ahat se povezuje sa Djevicom Marijom i zbog toga pozitivno djeluje na majčinstvo.
U Skandinaviji to je sveti kamen majke zemlje Nertus.
Pomaže vam u  komunikaciji i u izražavanju pravih osjećaja.
HoroskopBik, Blizanci, Rak
Čakra : grlena