Almadin (grupa granata)
Fe3Al2(SiO4)3

Nalazište: Šri Lanka, Australija, USA, Južna Afrika, Aljaska

Boja: Narančasto crvena do crvena, smeđe crvena

Osnovni podaci: Spada u grupu granata koju čine minerali promjenjivog kemijskog sastava.
Pripada nizu piralspita koji sadrže Al.
Kristalni sustav je kubični, nastaje kontaktnom i regionalnom metamorfozom, te magmatski, pirogeno ili pegmatitno.
Tvrdoće je 6,5-7,5. Slabo se kala, ima školjkast i iverast lom.
Ima ih djelomično prozirnih i neprozirnih. Ogreb granata je bijel a sjaj staklast, mastan ili svilenkast.

Granat almadin
Granat almadin