Auripigment
As2S3

Nalazište: Slabo zastupljen mineral. U Hrvatskoj ga ima kod Delnica, kod Vrlike i na Lapadu.
Italija, Makedonija, Njemačka, Rusija, Rumunjska, Turska, Iran, SAD itd.

Boja: Razne nijanse žute boje

Osnovni podaci: Auripigment kristalizira u monoklinskom sustavu. Kristali su rijetki, najčešće se nalazi u agregatima ili kao prevlaka.
Nastaje pneumatolitno kao i realgar. Ta dva minerala najčešće se nalaze zajedno.
Tvrdoće je 1,5-2. Sadrži razne primjese i nečistoće.
Odlično se kala i savitljiv je. Proziran je i ima žut ogreb. Na plohama ima dijamantni a na prijelomu mastan sjaj.

Ostali podaci: Auripigment je ruda iz koje se dobiva arsen. Upotrebljava se i za proizvodnju boja, kemikalija, bojnih otrova itd.

Auripigment

kristal auripigment