Barit
Ba(SO4)

Nalazište: Vrlo je često zastupljen mineral. Ima ga u Hrvatskoj, u Gorskom Kotaru i Lici.
Bosna i Hercegovina (Kreševo), Češka, Italija, Njemačka, Gruzija, SAD.

Boja: Bezbojan je a od primjesa može biti bijel, žut, smeđ, crvenkast ili crn.

Osnovni podaci: Kristalizira u rompskom sustavu. Kristali su pločastog i stupićastog habitusa, geode su oblika rozete ili kreste, a agregati su zrnasti, zrakasti, gomoljasti, zemljasti i sigasti.
Barit nastaje hidrotermalno, sedimentno ili kao mineral kore trošenja.
Tvrdoće je 3-3,5. Dobro se kala, ima školjkast lom.
Proziran je ili djelomično proziran. Ima bijel ogreb i sedefast sjaj. Ima veliku gustoću pa s time i veliku specifičnu težinu.

Ostali podaci: Primjena barita je vrlo široka. Za dobivanje barija, u proizvodnji bijele boje, papira, gume, žbuke koja ne propušta rendgensko zračenje, u medicini itd. Zanimljiv je kolekcionarima kao neobrađeni mineral.