Procjena dragog i poludragog kamenja. Usluga obrade rezanja, brušenja, poliranja i bušenja minerala.