Dolomit
CaMg(CO3)2

Nalazište: Često zastupljen mineral. U Hrvatskoj izgrađuje krš zajedno s kalcitom.
Italija, Austrija, Kosovo (Trepča), Njemačka, Španjolska, SAD.… U Tirolu (Austrija i Italija) nalazi se alpski masiv izgrađen od dolomita i zove se Dolomiti.

Boja: Bezbojan, žućkast ili crn

Osnovni podaci: Može biti mineral i stijena. Dolomit kristalizira u trigonskom sustavu a habitus mu je romboedarski.

Uglavnom tvori sedimentne stijene dolomite koje su kristalasti i zrnasti agregati istoimenog minerala.
Tvrdoće je 3,5-4, vrlo dobro se kala i ima školjkast lom. Ima ga prozirnog i djelomično prozirnog.
Ima bijel ogreb i staklast i sedefast sjaj.
Dolomit je mineral magmatskog, sedimentnog i metamorfnog postanka.

Ostali podaci: Upotrebljava se za građevinski materijal, u proizvodnji željeza, kemikalija, umjetnih gnojiva,
a bezbojni kristali za izradu ukrasnih predmeta i nakita

dolomit
dolomit mineral