Fosili (lat. fondere – kopati, fossus – iskopan)

Fosili su ostaci života iz geološke prošlosti Zemlje.
U hrvatskom jeziku fosili se nazivaju okaminama, jer se radi o životinjskim ili biljnim ostacima koji su petrificirani, odnosno okamenjeni i sačuvani u izvornom položaju i obliku na mjestu gdje je mrtvi organizam odložen.

Za očuvanje fosilnih ostataka važno je:
– odlaganje organizama u relativno mirnoj, energetski slabo aktivnoj, vodenoj sredini
– da je ta sredina povoljna za očuvanje biološke tvari. Najčešće su to sredine s malo ili potpuno bez kisika (anaerobne)
– poželjno je da je stupanj dijageneze i nove sedimentacije relativno velik u kratkom vremenu, kako bi se čim prije stvorili uvjeti za povećanje tlaka naliježućih sedimenata, te litifikaciju dubljih naslaga u obliku koji je što više nalik stanju neposredno nakon taloženja.

Fosilizacija

Svi živi organizmi su potencijalni fosili, no sačuvano ih je vrlo malo.
Najčešći fosili su tvrdi dijelovi biljaka i životinja.
Mogu biti biljke i životinje mikroskopske  veličine kao i goleme kosti najvećih životinja iz geološke prošlosti.
Fosili mogu ostati skoro nepromijenjeni ili ih mogu zamijeniti razni minerali. 

Meko tkivo je vrlo rijetko fosilizirano. Nakon smrti, meki dijelovi se brzo razgrađuju, a ostaje samo tvrdi kostur i zubi.

Fosili kralježnjaka građeni su od mnogih dijelova i obično se pronalaze samo pojedini dijelovi.
Ako postoje odgovarajući uvjeti, može biti sačuvan i cijeli kostur, što je vrlo rijetko.

Životinjske kućice mogu biti vremenom otopljene, a prostor koji su ispunjavale u sedimentu, ispunjen npr. kalcitom. Izvorni oblik je utisnut u stijenu u fazi njezine dijageneze, tj. prije konačne petrifikacije, te naknadno ispunjen drugim materijalom.
Kod biljaka vrijedi sličan proces, posebno kod utiskivanja ostataka (list,lišće) u slojevima lapora ili ugljena.

Tijekom vremena ostaci organizama dospijevaju pod debele slojeve sedimenta i otvrdnjavaju pretvarajući se u fosil.
Sedimentni slojevi pretvaraju se u stijenu. Mogu se izdignuti ili preklopiti te tako nastaju planine. Erozijom na površini izbijaju fosili.

Paleontologija

Znanost o fosilima zove se paleontologija i izuzetno je važna za naše razumijevanje života.
Proučavanje evolucije staništa i životnih zajednica važan je dio paleontologije.

Fosili se proučavaju u gotovo svim djelovima svijeta. Proučavaju ih znanstvenici koji se zovu paleontolozi.