Galenit (olovni sjajnik)
PbS

Nalazište: Često je zastupljen mineral. U Hrvatskoj ga ima na Medvednici, Samoborskoj Gori, Zrinjskoj Gori, u Lici i kod Knina.
Rudnik Stari Trg kod Trepče na Kosovu, Češka, Austrija, Italija, Njemačka, Rusija, Meksiko, SAD, Australija…..

Boja: Olovno siva

Osnovni podaci: Kristalizira u kubičnom sustavu. Kristali su heksaedarskog habitusa.
Mogu se pronaći sraslaci te zrnasti i vlasasti agregati. Galenit nastaje hidrotermalno zajedno sa sfaleritom, a može biti i sedimentnog postanka.
Tvrdoće je 2,5. Neproziran je, odlično se kala, jakog je metalnog sjaja i olovno sivog ogreba.
Galenit je dobio ime po latinskoj riječi galena što znači olovo.

Ostali podaci: Najvažnija je ruda olova a iz njega se dobiva i srebro. Srebra sadrži od 0,1-3,3%.
Stari Trg kod Trepče na Kosovu jedan je od najvećih svjetskih nalazišta galenita. Taj je rudnik mineraloški zanimljiv jer se uz galenit i sfalerit nalazi više od 30 lijepo kristaliziranih minerala.
Olovo upija zračenje pa se upotrebljava kao zaštitu u bolnicama i nuklearnj industriji.