Gorski kristal ili kvarc
SiO2

Nalazište: Cijeli svijet, najcjenjeniji je iz Brazila

Boja: Uglavnom proziran, bez boje.

Osnovni podaci: Kvarc kristalizira u trigonskom sustavu, magmatskog je porijekla. Kristali su bogati formama.
Najčešće je prizmatičkog habitusa. Česti su sraslaci kvarca. Sadrži brojne uklopke drugih minerala, tekućina i plinova.
Tvrdoće je 7. Ne kala se i ima školjkast i iverast lom. Može biti proziran, djelomično proziran i neproziran.
S obzirom na boju razlikuju se mnogi varijeteti kvarca, koji mogu biti kristalni i kriptokristalasti.
Ima bijeli ogreb. Na plohama je staklastog a na prijelomu masnog sjaja. Ima svojstvo triboluminiscencije. Piroelektričan je i piezoelekrtičan.

Ostali podaci: Pronalazi ga se kao kristale samce, koji mogu biti i jako veliki, kao sraslace i kristaliziranog u geodama (amigdalama).
Ime kvarc dolazi od grčke riječi krustallos što znači led. Do srednjeg vijeka smatralo se da je kvarc kristal zaleđene vode.
Obrađuje se u kuglice, briliant, i stepenasto i u ukrasne predmete.

Zanimljivosti:

Smatra se najstarijim kristalom koji se koristio u ritualima i liječenju.
Primjerice, Indijanci i Aboridžini su ga koristili u ritualima za prizivanje kiše.
Stari Japanci su vjerovali da je gorski kristal dah Bijelog zmaja i predstavljao nedostižno savršenstvo.
Hindusi su vjerovali da može upozoriti na otrov.
Kršćani su vjerovali da predstavlja fosilizirani led i radili od njega razne relikvije.
Kvarcom su se krasili Egipčani i Rimljani hiljadama godina unazad.
Bio je popularan i u Kini za vrijeme dinastije Ming.
Tokom dvadesetog stoljeća misteriozno su se pojavljivale kristalne lubanje. Vjeruje da su ih napravili Atlantiđani i da su “žive”, no za neke je dokazano da nisu starije od sto godina.
Najpoznatija lubanja je „Mitchell-Hedges“ nazvana je po djevojci koja ju je navodno našla u majanskom hramu. Razlikuje se od ostalih lubanja po pokretnoj vilici.
S obzirom da je kvarc u prirodi često pun nečistoća, u srednjem vijeku su tajanstvene kristalne kugle izrazite čistoće korištene za komunikaciju sa drugim svjetovima.

Gorski kristal: Alternativa

(nema znanstvenih dokaza): Kristalna struktura kvarca sadrži sve elemente stvaranja i stoga simbolizira cjelovito biće i “Božje bijelo svijetlo na Zemlji”.
Vjeruje se da kvarc odnosi bol, donosi ravnotežu ljudskom tijelu i otvara duh za komunikaciju s duhovnim vodičima anđelima i omogućava sjećanje na prošle živote. Ako ga se stavi pod jastuk može olakšati komunikaciju kroz snove. Negativnu energiju pretvara u pozitivnu. Dobar je za energetsko čišćenje i punjenje drugih kristala.
Poznat je i kao vrtlarski kamen jer pomaže u rastu i razvoju povrća.
HoroskopRak, Ovan, Lav, Jarac
Čakre : sve čakre