Hijalofan
(K,Ba)Al(Si,Al)3O8

Nalazište: Bosna i Hercegovina (Busovača), Švicarska, Njemačka, Francuska, Italija, Japan, Kanada, Kirgisistan, Namibia, Norveška, Poljska, Češka, Australien, USA.

Boja: Bezbojan, žućkast, bijel

Osnovni podaci: Hijalofan kristalizira u monoklinskom sustavu. Tvori prizmatične kristale i zrnaste i masivne agregate. Spada u grupu tektosilikata.
Tvrdoće je 6-6,5. Transparentan je do proziran, staklastog sjaja. Ima bijel ogreb, i školjkast lom. Česti su sraslaci.

Ostali podaci: Otkriven je 1855. u Švicarskoj. Ime mu potječe od grčkih riječi hualos – staklo i phainein – sličan.
U Zagrađu kod Busovače u Bosni je jedan od najznačajnijih svjetskih nalazišta minerala hijalofana. Tu se mogu pronaći prozirni žućkasti kristali veličine od nekoliko milimetra do desetak centimetara.

Upotrebljava ga se za nakit radi posebne ljepote.