Kavansit
Ca(V,O)Si4O10x4(H2O)

Nalazište: Indija, SAD – Oregon

Boja: Duboko plava do zelenkasto plava.

Osnovni podaci: Kavansit je silikatni mineral koji nastaje sekundarno u bazaltnim i andezitnim stijenama i na podlozi zeolitnih varijeteta. Sadrži vanadij.
Kristalizira u ortorombičnom sustavu. Kristali su mu prizmatični igličastog habitusa.
Tvrdoće je 3-4. Dobro se kala, krt je, staklastog do sedefastog sjaja, plavkasto bijelog ogreba.

Ostali podaci: Rijedak je mineral. Iako kavansit sadrži vanadij ne može biti izvor te rude, već je radi svoje rijetkosti jedino zanimljiv za kolekcionare.

kamen Kavansit
Kavansit