Kianit (plavi varijetet distena)
Al2SiO5

Nalazište: Austrija, Francuska, Italija, Makedonija, Rusija

Boja: plava

Osnovni podaci: Kianit

Kristalizira u triklinskom sustavu, kristali su najčešće izduženog stupolikog ili lamelastog habitusa. Česti su sraslaci i zrakasti agregati. Nastaje regionalnom metamorfozom uglavnom u pegmatitnim stijenama pri visokom tlaku. Sekundarno se nalazi u nanosima.
Tvrdoća mu je 4,5-5 paralelno s jednom osi a okomito na tu os je 6,5-7 (anizotropno svojstvo). Tako ga se najlakše identificira. Vrlo dobro se kala jednom plohom a slabo drugom. Proziran je ili djelomično proziran,
ima bijel ogreb i staklast sjaj, a na plohama kalavosti sedefast sjaj.

Ostali podaci: Kianit je dobio ime prema grčkoj riječi kyanos što znači plav.
Zbog velike otpornosti na visoke temperature upotrebljava se u proizvodnji vatrostalne keramike i porculana, u elektronici a lijepi prozirni primjerci za proizvodnju nakita. Ponekad se od njega rade dobre imitacije safira.

NAŠA PONUDA KIANITA