Krizopras
SiO2

Nalazište: Australija, Rusija, Poljska, SAD, Kosovo

Boja: Boja zelene jabuke

Osnovni podaci: Krizopras kristalizira u trigonskom sustavu.
Tvrdoće je 7. Kriptokristalasti je varijetet kvarca, spada u kalcedone. Može biti neproziran i poluproziran.
Ne kala se i ima školjkast i iverast lom. Na plohama je staklastog, a na prijelomima masnog sjaja. Ima bijeli ogreb.

Ostali podaci: Ime je dobio prema grčkim riječima chrysos, zlato i proson, poriluk.
Krizopras je jedan od najvrednijih minerala iz grupe kalcedona.
Veliki komadi tog minerala obično su puni nepravilno obojenih pukotina. Zelenu boju dobiva od sitnih uklopaka silikatnih minerala koji sadrže nikal i ona na suncu ili uslijed izlaganja toplini može izblijediti.
Treba ga povremeno staviti na vlažno mjesto kako bi tada vratio svoju prirodnu zelenu boju.
Od antičkih vremena upotrebljava se izradu nakita i ukrasnih predmeta.

Zanimljivosti: U srednjem vijeku je bio graviran u obliku bika koji daje snagu i zaštitu onome koji ga nosi. Kaže se da je krizopras pao sa drveta jabuke koje se nalazilo na nebu.
Srednjevjekovna mističarka Hildegard od Bingena preporučivala ga je za pretvaranje ljutnje u blage riječi i oproštenje.

Alternativa – Krizopras

(nema znanstvenih dokaza): Vjeruje se da kao kamen proljeća, te da predstavlja promjenu u srcu ili novu mogućnost u situaciji kada sve izgleda beznadno.

NAŠA PONUDA KRIZOPRASA