Kvarc s rutilom – rutil kvarc (varijetet kvarca)
SiO2 + TiO2

Nalazište: Brazil, Švicarska, Austrija, Argentina, Madagaskar, Šri Lanka, Afrika, Indija, Njemačka

Boja: Bezbojni, boje dima ili ružičasti s uklopljenim rutilima

Osnovni podaci: Kvarc s rutilom je silicijev dioksid s tragovima titanija. Kristalizira u trigonskom sustavu, magmatskog je porijekla. Kristali su bogati formama. Najčešće je prizmatičkog habitusa.
Tvrdoće je 7. Ne kala se i ima školjkast i iverast lom. Može biti proziran i djelomično proziran.
Ima bijeli ogreb. Na plohama je staklastog a na prijelomu masnog sjaja. Ima svojstvo triboluminiscencije. Piroelektričan je i piezoelekrtičan.
Igličaste ili vlaknaste uklopine rutila u kvarcu raspoređena su u nepravilnu mrežu

Ostali podaci: Vrlo lijepi optički efekti od uklopljenih rutila zaslužni su da se obrađuje u zanimljiv nakit.

Zanimljivosti: Za rutil u kvarcu se vjerovalo da je kristalizirana sunčeva svijetlost ili zlato koje je pripadalo zmajevima. Trgovački mu je naziv bio Venerina kosa.

Alternativa Kvarc s rutilom

(nema znanstvenih dokaza): Kaže se da je kamen anđela, zato što se vjerovalo da je u njemu duh anđela. Zlatnosjajne boje Venerine kose (rutil) u prozirnoj  ljepoti kristala kvarca, stvaraju u duši harmoniju, ljepotu i utjehu.
Vjeruje se da rutil kvarc pomaže kod regeneracije stanica, usporava starenje i daje organizmu jaku životnu vitalnost,
te da olakšava samoću kod pojedinaca i pomaže djeci da se uhvate u koštac sa krizama u porodici.
Eliksir od kvarca s rutilom koristi se za pročišćavanje kože i tena.
HoroskopDjevica, Vodenjak, Ribe
Čakresve čakre

Kvarc sa rutilom
Kvarc sa rutilom

NAŠA PONUDA RUTIL KVARCA