Kvarc s turmalinom (varijetet kvarca)
SiO2

Nalazište: Brazil, Švicarska, Austrija, Argentina, Madagaskar, Šri Lanka, Afrika, Indija, Njemačka

Boja: Bezbojni ili boje dima s uklopljenim rutilima

Osnovni podaci: Kristalizira u trigonskom sustavu, magmatskog je porijekla. Kristali su bogati formama. Najčešće je prizmatičkog habitusa.
Tvrdoće je 7. Ne kala se i ima školjkast i iverast lom. Može biti proziran i djelomično proziran.
Ima bijeli ogreb. Na plohama je staklastog a na prijelomu masnog sjaja.
Ima svojstvo triboluminiscencije. Piroelektričan je i piezoelekrtičan.

Ostali podaci: Obrađuje se u briliant, kuglice i kabašon

Zanimljivosti: Kvarc s turmalinom – Vjeruje se da predstavlja pobjedu svijetlosti nad tamom, dana nad noći, dobrog nad zlim.
U modernoj zapadnoj misli ovaj kamen predstavlja ravnotežu tijela uma i duha.