Magnetit
Fe3O4

Nalazište: U Hrvatskoj ga ima na Medvednici, u Gorskom Kotaru i u Lici (Tomin Gaj).
Švedska, Finska, Rumunjska, Rusija, Brazil, Indija, Austrija, Italija…..

Boja: Crna

Osnovni podaci: Magnetit kristalira u kubičnim sustavu, najčešće oktaedarskog habitusa.
Nalazi ga se i u zrnju kao magnetitni pijesak. Nastaje magmatski i metamorfno. Sekundarni nalazi su u nanosima.
Tvrdoće je 5,5. Slabo se kala i ima školjkast lom.
Neproziran je, crnog ogreba i metalnog sjaja. Vrlo je magnetičan. Dobar je vodič električne energije.

Ostali podaci: Magnetit je važna željezna ruda.

magnetit
magnetit