Markazit
FeS2

Nalazište: Često zastupljen mineral. Češka, Njemačka, Rusija, V. Britanija, SAD
U Hrvatskoj u malim količinama u Lici i G. Kotaru

Boja: Svijetlo žuta do zlatno žuta sa zelenom nijansom

Osnovni podaci: Jedna je od dvije polimorfne modifikacije FeS2. Prva je pirit.
Markazit lako prelazi u pirit ali ne i obrnuto.
Kristalizira u rompskom sustavu, pločastog ili stupičastog habitusa.
Česti su sraslaci kod kojih nastaju češljasti i kopljasti oblici.
Agregati mogu biti grozdasti, bubrežasti, kuglasti, prutićasti i zrakasti. Nastaje hidrotermalno, pri nižoj temperaturi nego pirit.
Tvrdoće je 6-6,5. Neproziran je, ima zelenkasto siv ogreb, i metalan sjaj. Slab je vodić elektriciteta.

Ostali podaci: Markazit je zanimljiv za skupljače kao mineraloška pojava.