Muskovit
KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2

Nalazište: Norveška, Rusija, SAD, Indija, Austrija, Makedonija, Njemačka

Boja: Bezbojan, bijeli, srebrno bijeli, zelenkasti, žućkasti, smećkasti- ovisno o kemijskom sastavu

Osnovni podaci:

Spada u skupinu tinjaca ili liskuna. Kristalizira u monoklinskom sustavu, a kristali imaju pločast habitus. Najčešći su listićasti i ljuskasti agregati.
Uglavnom nastaje magmatski a ponekad i metamorfno.
Kemijski sastav je promjenjiv, pa su poznati mnogi varijeteti.
Varijetet u kojem je dio kalija zamijenjen kromom zove se fuksit.
Tvrdoće je 2-2,5. Odlično se kala. Proziran je ili djelomično proziran, ima bijel ogreb i najčešće sedefast sjaj, rjeđe staklast i svilenast.

Ostali podaci: Ime je dobio po Muscovy glass što znači Moskovsko staklo. Upotrebljava se za proizvodnju toplinsko i elektroizolacijskog pribra te u proizvodnji automobilskih guma, lakova, keramike… Od velikih ploča muskovita izrađuju se stakla koja moraju izdržati visoku temperaturu (rusko staklo). Upotrebljava ih se i u izgradnji svemirskih brodova.

Naša ponuda muskovita