Olivin (peridot)
(Mg,Fe)2﴾SiO4﴿

Nalazište: U Hrvatskoj kod Kutjeva i na Kalničkoj Gori.
Norveška, Rusija, Švedska, SAD, Brazil, Burma, Egipat, Australija

Boja: Forsterit je bijel, fajalit tamno zelen do crn, maslinasto zelen, smeđ, žut

Osnovni podaci: Olivin kristalizira u rompskom sustavu. Rijetko se nalazi u kristalima. Najčešći su zrnasti agregati. Uglavnom je pirogeni mineral, a neki varijeteti nastaju kontaktnom metamorfozom.
Skupina olivina ima brojne varijetete. Osnovni članovi su forsterit (Mg) i fajalit (Fe).
Pod utjecajem hidrotermalnih otopina prelazi u serpentin.
Tvrdoće je 6,5-7. Dobro se kala jednom a slabo drugom plohom. Ima školjkast lom, proziran je ili djelomično proziran.

Ostali podaci: Peridot

Prozirni varijeteti upotrebljavaju se za izradu nakita.
Upotrebljava se za proizvodnju silikatnog stakla.