Platina
Pt

Nalazište: Rijetko je zastupljena. Primarna nalazišta su na Novom Zelandu. Sekundarna u nanosima nalaze se u Rusiji, Kanadi, SAD, Kolumbija…

Boja: Srebrno bijela

Osnovni podaci: Kristalizira u kubičnom sustavu. Vrlo su rijetki kristali koji su heksaedarskog habitusa. Uglavnom se nalazi u nepravilnim zrnima i listićastim i zrnastim agregatima.
Elementarna platina uvijek sadrži primjese i to najčešće Fe, Cu, Ir, Ni.
Tvrdoće je 4-4,5. Neprozirna je, ne kala se i ima kukast lom. Ima siv ogreb i visok metalan sjaj. Odličan je vodič topline i elektriciteta. Lako se kuje u tanke pločice i izvlači u žice. Mineral je magmatskog postanka, a radi rezistentnosti nalazi se i u sekundarnim nalazištima.

Ostali podaci: Platina se upotrebljava za izradu skupocjenog nakita. Kako se teško spaja s drugim elementima upotrebljava ju se za proizvodnju laboratorijskog posuđa.

Zanimljivosti: Od platine je izrađena standardna mjera za dužinu – prametar, šipka dužine 1 m. Izrađena je od slitine platine i iridija u omjeru 9:1. Čuva se u Parizu.