Rutil
TiO2

Nalazište: Italija, Švicarska, SAD, Norveška, Rusija, Meksiko, Brazil

Boja: Žuta, crvena, smeđa, crna (nigrin)

Osnovni podaci: Kristalizira u tetragonskom sustavu, prizmatičnog, igličastog i vlasastog habitusa.
Česti su sraslaci. Venerina kosa su nakupine rutila kristaliziranog u kvarcu.
Jedna je od polimorfnih modifikacija TiO2. Ostale su anatas i brukit.
Tvrdoće je 6-6,5. Odlično se kala i uglavnom je neproziran.

Ostali podaci: Rutil je titanova je ruda. Upotrebljava se za proizvodnju boja za keramiku a kristaliziranog u kvarcu za izradu nakita.

kvarc sa rutilom
mineral kvarc