Sfalerit
ZnS

Nalazište: Često zastupljen, redovito s galenitom. Italija, Švicarska, Švedska, Kosovo (Trepča)

Boja: Boja ovisi o sadržaju željeza. Može biti najčešće crni smeđ, bijel, žut, crvenkast, zelen,  ili bezbojan.

Osnovni podaci: Sfalerit kristalizira u heksaedarskom sustavu a kristali imaju tetraedarski habitus.
Česti su sraslaci te zrnasti i vrpčasti agregati. Nastaje hidrotermalno.
Tvrdoće je 3,5-4. Odlično se kala i ima školjkast lom. Može biti proziran, djelomično proziran i neproziran. Ima bijel do žuto smeđ ogreb i dijamantni sjaj.
Izražena mu je fotoluminiscencija i triboluminiscencija.

Ostali podaci: Važna je ruda cinka. Iz njega se dobiva još i kadmij, galij i indij.

pločica od svalerita
Svalerit