Sumpor
S

Nalazište: Hidatogenog sumpora ima u Hrvatskoj kod Radoboja i kod Siverića, te u sumpornim izvorima (Varaždinske toplice, Split) i u odvodnim kanalima tople vode.
Sumpora magmatskog postanka ima u Japanu, Indoneziji i oko svih aktivnih vulkana.
Sumpor sedimentnog postanka: Italija, Poljska, Rusija, Meksiko, SAD…

Boja: Najčešće je žute boje a od primjesa može biti žuto smeđ, smeđ, i siv do crn.

Osnovni podaci: Sumpor se pojavljuje u devet alotropskih modifikacija, šest kristalnih i tri amorfne.
Kristalizira najčešće u rompskom sustavu bipiramidnog habitusa.
Češći su zrnasti, vrpčasti, vlasasti, bubrežasti i zemljasti agregati i prevlake.
Rijetko je kemijski čist već sadrži primjese elemenata, organskih i glinovitih tvari.
Tvrdoće je 2. Ne kala se, ima školjkast lom, i djelomično je proziran.
Ima bijel do žućkast ogreb, na plohama je dijamantnog a na prijelomu masnog do smolastog sjaja.
Mineral je magmatskog i sedimentnog postanka.
Pri vulkanskim aktivnostima nastaje sublimacijom sumpornih para i oksidacijom sumporovodika.
Sumpor sedimentnog postanka može biti hidatogen i organogen.

Ostali podaci: Upotrebljava se u proizvodnji sumporne kiseline, boja, farmaceutskih proizvoda, dezinfekcijskih sredstava, eksploziva, pesticida, boja i pigmenata, važan element u vulkanizaciji…
Netopiv je u vodi i u kiselinama.

Zanimljivosti: Kako je loš vodič topline u toploj ruci mu se povećava volumen pa pucketa.
Zbog svoje velike krhkosti se drobi. Najljepši kristali pronađeni su u Italiji, na Siciliji.