Tanzanit (zoizit) 
Ca2Al3Si3O12OH

Nalazište: Tanzanija, Kenija, Australija, Austrija, Italija, Norveška

Boja: Sivo zelena, žućkasta, ljubičasto plava, ružičasta

Osnovni podaci: Kristalizira u rompskom sustavu, prizmatičnog je habitusa. Pojavljuje se u formi kristala ili u masivnim agregatima u metamorfnim i pegmatitnim stijenama.
Tvrdoće je 6,5-7. Ima savršenu kalavost u jednom smjeru, lom neravan do školjkast, staklast sjaj i bijel ogreb. Proziran je i poluproziran.
Pokazuje dikroizam a tanzanit i jak trikroizam.

Ostali podaci: Tanzanit je kao i zoizit silikt kalcija i aluminija ali sadrži i vanadij kojem duguje ljubičastu boju. Ime je dobio po Tanzaniji u kojoj je pronađen 1996. Ima ga samo u nalazištu Merelani Hill kod grada Arushe.
Posebno je dragocjena inačica zoizita, koji pokazuje trikroizam u bojama  ljubičasta, plava, zelenkasta kad ga se pod raznim kutovima osvijetli umjetnom rasvjetom.
Vrlo je osjetljiv na povišene temperature i na mehanička naprezanja pa se pri obradi treba jako paziti da se ne oštete plohe. Nije dozvoljeno čišćenje ultrazvukom jer bi došlo do nepopravljivih oštećenja. 
Obrađuje se za nakit i brusi stepenasto, u kabašon i miješano.

Zanimljivosti: Zoizit je dobio je ime po slovenskom znanstveniku Baronu Sigmuntu Zoisu von Edelsteinu (Žiga Zois) koji je zaključio da mu je preprodavač Simon Prešern ponudio dotad nepoznati mineral na prodaju. Taj ga je našao na Svinškoj planini u Koruškoj 1805. godine. Cijenjen je kao dragi kamen.

NAŠA PONUDA TANZANITA