Turmalin
kompleksni borosilikat

Nalazište: Brazil, SAD, Kanada, Jugozapadna Afrika, Šri Lanka, Mianmar, Madagaskar, Pakistan, Meksiko…

Boja: Ovisi o kemijskom sastavu, brojni su varijeteti. Najčešće je
taman do crn (shorl),
a može varirati od
najrjeđeg bezbojnog, bijelog,
ružičastog i crvenog (rubelit),
ljubičastog, zelenog (verdelit),
i najvredniji plavi (indigolit, paraiba),
a može biti i
dvobojan ružičasto – zelen (elbait)

Osnovni podaci:

Kristalizira u trigonskom sustavu i ima dugo-prizmatičan habitus, ponekad igličast i zrakast. Bogat je kristalnim formama. Ističe se po trostrukoj prizmi koju nema niti jedan mineral.
Nastaje najčešće pegmatitno, može hidrotermalno i kontaktnom metamorfozom. Rezistentan je pa se nalazi i sekundarno u nanosima.
Grupa turmalina kemijski je jedna od najsloženijih mineralnih grupa silikata.

Opća formula turmalina glasi:
XY3Z6[(BO3)3Si6O18(OH,F)4]
gdje je:
X = Ca, Na, K, Mn
Y = Mg, Li, Al, Mn, Fe2+
Z = Al, Mg, Ti, Cr, V, Fe3+
Tvrdoće je 7-7,5. Ne kala se, ima neravan lom, bijel ogreb i staklast sjaj. Ne otapa se u kiselinama.
Piezoelektričan je što znači da mehanička naprezanja uzrokuju pojavu električnog naboja. Često je piroelektričan. Zagrijavanjem kristali postaju na jednom kraju pozitivno a na drugom negativno nabijeni. Zato izloženi jakom svjetlu skupljaju velike slojeve prašine. Ta neobična električna svojstva postala su poznata u 18. st.

Ostali podaci:

Često je zastupljen mineral. Koristi se kao ruda bora, za proizvodnju električne opreme i manometara te služi kao polaroid za dobivanje linearno polarizirane svijetlosti.
Služi i za proizvodnju nakita, gdje je najcjenjeniji plavi indigolit a slijede ga zeleni pa ružičasti varijetet turmalina. Rijetki bezbojni varijetet je najmanje cijenjen.
Indigolit je najrjeđi i najvredniji iz skupine turmalina. Boja mu je azurna do tamnoplava, ponekad sa zelenim nijansama. Boju ima od prisutnosti željeza i mangana.
Pokazuje i pleokroizam, različite boje (plava i zelena) gledano iz različitih smjerova.
Neki primjerci imaju efekat mačjeg oka pa ih se brusi u kabašon. Stari Rimljani su vjerovali da ima okultne moći.
Crni turmalin je najčešći oblik turmalina i to u 80% nalazi ga se u crnoj boji.
Crna boje potječe od velike količine željza iz magme. Karakteristično je da mu kristali imaju uske brazde duž prizmatičnog habitusa.

Alternativa

(nema znanstvenih dokaza): Crni turmalin ima jak pozitivan utjecaj na biljke, koristan protiv parazita, a zakopan u zemlju potiče njihov brži rast.
Vjeruje se da turmalin balansira čakre i tijela Aure. Koristi u vremenima nevolja. Moćan je mentalni iscjelitelj, uravnotežuje lijevu i desnu stranu mozga.
Turmalin pomaže u razumijevanju samog sebe i drugih, pomaže samopouzdanju i umanjuje strah.
Crni turmalin je najjači  zaštitni kamen koji uopće postoji. Štiti nas od svih vanjskih utjecaja, pogotovo od svemirskih i zemaljskih zračenja i od ljudskih negativnih sila.
Koristi su u alternativnoj medicini u nekim tretmanima liječenja.
Horoskop : Blizanci, Djevica, Strijelac, Ribe
Čakreovisno o boji

Zanimljivosti: Kao mineral prepoznat je tek u 18. stoljeću. Crni turmalin nije se upotrebljavao za nakit, osim u viktorijanskoj Engleskoj i označavao je žalovanje.

Turmalin – Naša ponuda