Vanadinit
Pb5(VO4)3Cl

Nalazište: Maroko, Austrija, Meksiko, Sad, Maroko, V. Britanija

Boja: Narančasto crvena ili smeđa

Osnovni podaci: Vanadinit kristalizira u heksagonskom sustavu, kristali su kratkoprizmatičnog habitusa, često u sredini šuplji. Mineral je kore trošenja i nastaje u oksidacijskoj zoni ležišta olovne rude.
Tvrdoće je 3. Ne kala se, ima školjkast lom. Djelomično je proziran. Ima bijel ili žućkast ogreb, te dijamantni i mastan sjaj.

Ostali podaci: Rijetko se koristi za dobivanje vanadija i proizvodnju boje. Posebno je zanimljiv kolekcionarima i postiže visoke cijene.

NAŠA PONUDA