Vulfenit
Pb(MoO4)

Nalazište: Austrija, Češka, Rumunjska, SAD, Slovenija, Španjolska

Boja: Žuta u raznim nijansama, siva

Osnovni podaci: Kristalizira u tetragonskom sustavu. Mineral je kore trošenja. Nastaje u oksidacijskoj zoni ležišta olovnih ruda.
Tvrdoće je 3. Kristali su pločastog habitusa a nalazi ga se i kao zrnaste i zemljaste agregate te kristalaste kore. Slabo se kala i ima školjkast lom. Proziran je i djelomično proziran, ima žuto bijel ogreb, dijamantni i smolast sjaj.

Ostali podaci: Lijepi komadi mogu se koristiti za nakit.