Simbol: Au

CAS registarski broj: 7440-57-5

Talište: 1.064 °C

Atomska masa: 196,96657 u

Atomski broj: 79

Nalazište: Najveće nalazište zlata je na Witwatersrandu u Južnoafričkoj Republici, 1.000-3.000 m ispod površine. Rumunjska, Rusija, SAD, Kanada, Čile, Peru, Brazil itd

Boja: žuta

Osnovni podaci: Kristalizira u kubičnom sustavu. Nastaje hidrotermalno, a trošenjem primarnih ležišta zlato dospijeva u korita potoka i rijeka.
Tvrdoće je 2,5-3. Jakog je i postojanog sjaja, a boja mu varira o primjesama. Radi tih primjesa i ogreb je promjenjiv. Kalavosti nema, a lom je kukast.
Karakteristična je vrlo visoka kovnost i rastegljivost. Dobar je vodič topline i elektriciteta.

Ostali podaci: Zlato u prirodi nije kemijski čisto. Obično sadrži 2-20% srebra i male količine drugih metala. Karakteristično je da ne oksidira, ne gubi sjaj i izrazito je stabilno.

Za nakit se koristi tisućama godina u slitini s drugim kovinama.
Mjera za čistoću zlata je 1 karat a iznosi 0,02 g. Ta mjera označava odnos zlata i primjesa kovina u slitini.
Čistim zlatom se smatra legura koja ima oznaku 24 karata.

Zanimljivosti: Ispiranje je najstarija metoda pronalaska ovog metala; stariji industrijski postupak je amalgamacija, pri kojemu se zlato od jalovine odvaja s pomoću žive.

U novo vrijeme ispiranje je zamijenjeno postupkom cijanizacije, tj. izluživanjem zlata iz rude otopinama cijanida. Ovaj postupak je omogućio brz porast proizvodnje i naglu širenje same legure i primjenu u raznim granama industrije.
Kod primjene zlata za luksuzne predmete ono se legira sa drugim metalima, najčešće srebrom i bakrom.

Ovaj pelmeniti materijal se rabio za novac u 7. st. pr. Krista. u Maloj Aziji.

Proizvodi od zlata