Hijalit (varijetet opala)
SiO2xnH2O

Nalazište: Meksiko, Češka, SAD

Boja: Bezbojan, bijel, ili od primjesa različito obojen.

Osnovni podaci: Hijalit je varijetet opala. Amorfni je mineral i tvori bubrežaste, grozdaste, kuglaste, staklaste i zemljaste agregate te tanke kore i sige. Tipičan je mineral kore trošenja. Nastaje i sedimentno, organogeno ili taloženjem iz hladnih otopina, kao i magmatski tj. iz toplih otopina.
Tvrdoće je 6. Ima školjkast lom. Hijalit može biti proziran,djelomično proziran ili neproziran. Ima bijeli ogreb i staklast, mastan i voštan sjaj.
Po kemijskom sastavu opal je silicijev dioksid sa promjenjivom količinom od 1-20% (obično 3-8%) vezane vode, zato je mek, sa tvrdoćom 5,5-6,5.

Ostali podaci: Ovaj varijetet opala ne upotrebljava se za izradu nakita.

mineral Hijalit
Hijalit