Uvarovit (grupa granata)
Ca3Cr2Si3O12

Nalazište: Rusija, Španjolska, Kanada, Finska, Norveška, Južna Afrika

Boja: Svijetlo zelena, smaragdno zelena, tamno zelena

Osnovni podaci: Uvarovit kristalni sustav mu je kubični, nastaje kontaktnom i regionalnom metamorfozom,
te magmatski, pirogeno ili pegmatitno.
Tvrdoće je 6,5-7,5. Slabo se kala, ima školjkast i iverast lom. Ima ih djelomično prozirnih i neprozirnih.
Ogreb mu je bijel ili svjetlo zelenkast a sjaj staklast, mastan ili svilenkast.
Jedan je od najrjeđih minerala iz grupe granata. Posebno je rijetka svjetlo zelena boja.

Ostali podaci: Uvarovit

Otkrio ga je 1832. Nijemac Henri Hess a ime je dobio po ruskom državniku i amateru sakupljaču minerala grofu Sergeju Semenoviču Uvarovu.
Kako su veći primjerci kristala vrlo rijeki,  ne upotrebljava se u draguljarstvu.
Vrlo je tražen među kolekcionarima.

NAŠA PONUDA UVAROVITA