Mastodon (grč. μαστός: dojka + -odont)

Mastodon je naziv za izumrle vrste roda Mammutidae, najčešće s ravnim kljovama, iz miocena, pliocena i gornjega pleistocena.
Neke su vrste imale i produljenu donju čeljust.

Mastodoni (npr. Gomphotherium, Stegodon) su živjeli i u našim krajevima u panonskom prostoru sjeverne Hrvatske.
Njihovi fosilni nalazi nađeni su u ugljenim bazenima i gliništima na Moslavačkoj gori.

Fosilni ostaci mastodona kao provodni fosili koriste se za određivanje starosti stijena u kojima su pronađeni.

Related Posts