Ahat mahovina – Mahovinski ahat
(varijetet kvarca)
SiO

Nalazište: Brazil, Meksiko, Njemačka, USA, Hrvatska oko Lepoglave

Boja: Bijeli s zelenim grančicama, svijetlozeleni s tamnim grančicama

Osnovni podaci: Mahovinski ahat ima vidljive uzorke nalik mahovini koji su anorganskog porijekla. Najčešće potječu od manganovog oksida i željeznog hidroksida.
Kristalizira u trigonskom sustavu, magmatskog je postanka.
Ne kala se i ima školjkast i iverast lom. Na plohama je staklastog, a na prijelomima masnog sjaja.
Ima bijeli ogreb. Tvrdoće je 7. Ne otapa se u kiselinama.
Kriptokristalasti je varijetet kvarca, spada u kalcedone. Može biti proziran i neproziran.

Ostali podaci: Ahat spada u grupu kalcedona (kriptokristalasti varijetet kvarca). Ime je dobio po rijeci Achates u Siciliji. Može se brusiti u ukrasne ploče i u forme za izradu nakita: kabašone i kuglice i geme. Izrazito je dekorativan, pa se od njega izrađuju različiti ukrasni predmeti. 

Zanimljivosti: Američki domoroci su ahat mahovina nazivali “donositelj kiše” i u drevnom Rimu se vjerovalo da talisman od ovog kamena donosi blagostanje i blagoslov božanstava. U Evropi se stavljao u vrtove, voćnjake i polja kao prinos bogovima koji čuvaju zemlju.

Alternativa – Mahovinski ahat

(nema znanstvenih dokaza):  Ahat mahovina je mineral koji nas povezuje s prirodom. Zato se naziva i kamenom vrta. Vjeruje se da pospješuje rast biljaka i omogućava nam da lakše vidimo ljepotu u svemu što nas u prirodi okružuje. Dobro je da ga nose osobe koje rade i borave u prirodi.
Pomaže nam otkloniti strahove i izbalansirati emocije.

NAŠA PONUDA